תקציר עמ' 171 - ת. 50

הגדרה לפי מקום של סדרות כלליות