תקציר עמ' 171 - ת. 44

הגדרה לפי מקום של סדרות כלליות