תקציר עמ' 170 - ת. 35 , 40

מציאת הנוסחה ל-an על פי איברי הסדרה