תקציר עמ' 170 - ת. 25

מציאת n של סדרה הנדסית כשנתונה הנוסחה ל- an