תקציר עמ' 169 - ת. 18 , 23

מציאת n של סדרה הנדסית כשנתונה הנוסחה ל- an