תקציר סדרות כלליות - הגדרה לפי מקום

הגדרת סדרה בעזרת האיבר הכללי, עמ' 168 - דוגמה א'