תקציר עמ' 129 - ת. 37

מציאת איברי סנדרה הנדסית עולה, מציאת מנה של סדרה הנדסית