מציאת איברי סנדרה הנדסית עולה, מציאת מנה של סדרה הנדסית