תקציר עמ' 127-126 - דוגמאות ה' - ו'

תכונת הסדרה ההנדסית, מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה ההנדסית