תכונת הסדרה ההנדסית, מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה ההנדסית