תקציר עמ' 128 - ת. 28 , 30

הוכחה שסדרה היא הנדסית, מציאת האיבר הראשון ומנת סדרה הנדסית, הגדרת הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה