תקציר עמ' 128 - ת. 24 , 27

הגדרת סדרה הנדסית לפי מקום ובעזרת נוסחת נסיגה