תקציר עמ' 126-125 - דוגמאות ב' - ד'

מציאת מנת סדרה הנדסית (q), מציאת הנוסחה ל- an, הוכחה שסדרה היא הנדסית