תקציר סדרה הנדסית - האיבר הכללי

הגדרת הסדרה ההנדסית, תכונת הסדרה ההנדסית, נוסחת האיבר הכללי, מציאת an, עמ׳ 125 - דוגמה א׳