תקציר הסכום של סדרה חשבונית

סכום סדרה חשבונית, נוסחאות למציאת סכום סדרה, מציאת Sn, מציאת n, עמ׳ 103 - דוגמאות א׳ - ב׳