תקציר עמ' 101 - ת.81

הוכחה שסדרה היא חשבונית והבעת הפרש הסדרה