תקציר עמ' 100 - ת. 69

מציאת האיבר הגדול ביותר בסדרה חשבונית על פי תנאים נתונים