תקציר עמ' 95-94 - דוגמה ט'

מציאת מספר איברים חיוביים בסדרה חשבונית