מציאת מספרים טבעיים המהווים סדרה חשבונית, מציאת איברים סמוכים