תקציר עמ' 94 - דוגמאות ז' - ח'

מציאת מספרים טבעיים המהווים סדרה חשבונית, מציאת איברים סמוכים