תכונת הסדרה חשבונית, שימוש בסדרות חשבונית בשאלה מחיי היום יום