תקציר עמ' 94-93 - דוגמאות ה' - ו'

תכונת הסדרה חשבונית, שימוש בסדרות חשבונית בשאלה מחיי היום יום