תקציר עמ' 97 - ת. 33, 37

הגדרת סדרה חשבונית לפי מקום ובעזרת נוסחת נסיגה