תקציר עמ' 94-93 - דוגמאות ג' - ד'

מציאת הנוסחה ל- an והגדרת הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה, הוכחה שסדרה היא חשבונית