תקציר עמ' 96-95 - ת. 4, 15

מציאת האיבר הראשון והפרש סדרה חשבונית (d, a1)