מציאת האיבר הכללי, מספר האיברים בסדרה, האיבר הראשון והפרש סדרה חשבונית (d, a1, n, an)