תקציר עמ' 92-90 - דוגמאות א' - ב'

מציאת האיבר הכללי, מספר האיברים בסדרה, האיבר הראשון והפרש סדרה חשבונית (d, a1, n, an)