תקציר סדרה חשבונית - האיבר הכללי

דרה כללית, הגדרה של סדרה, הגדרת הסדרה החשבונית, נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית