תקציר אי שוויונות לוגריתמיים

פתרון אי שוויונות לוגריתמיים, כללים חשובים, עמ' 58 - דוגמאות א' - ב'