תקציר עמ' 50 - ת. 4 , 10 , 12

חישוב ערכי ביטויים בעזרת נוסחת המעבר מבסיס לבסיס