תקציר מעבר מבסיס לבסיס

נוסחת המעבר מבסיס לבסיס, עמ׳ 50 - דוגמה לחישוב ערך ביטוי נתון בעזרת הנוסחה