תקציר הנוסחה a

הוכחת הנוסחה a^log(a)x = x בשתי דרכים, עמ' 48 - דוגמה לחישוב ערך ביטוי נתון בעזרת הנוסחה