תקציר עמ' 48-47 - ת. 12 , 23

פתרון משוואות מעריכיות ממעלה ראשונה ושנייה בעזרת מחשבון