תקציר פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון

עמ' 47 - דוגמאות א' - ב'