תקציר עמ' 45-44 - ת. 22 , 30

תרגילי חישוב על פי חוקי הלוגריתמים