תקציר עמ' 41 - ת. 29 , 38 , 53

מציאת ערך נעלם בעזרת הגדרת הלוגריתם