תקציר הגדרת הלוגריתם

מושג והגדרת הלוגריתם, עמ' 40 - דוגמאות א' - ב'