תקציר עמ' 269 - ת. 3, 9

אימות אינטגרלים על ידי גזירה של פונקציות רציונאליות ופונקציות טריגונומטריות