אימות אינטגרלים על ידי גזירה של פונקציות רציונאליות ופונקציות טריגונומטריות