תקציר אימות אינטגרלים ע"י גזירה

פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים, פונקציות טריגונומטריות, עמ' 268 - דוגמה