תקציר עמ' 265 - ת. 17, 26, 33

מציאת אינטגרל של פונקציות מורכבות עם מעריך טבעי, פונקציות רציונאליות ופונקציות עם שורשים