תקציר עמ' 259 - ת. 29

מציאת פונקציה עם שורשים על פי נגזרתה וערך קיצון