תקציר עמ' 258 - ת. 24

מציאת פונקציה רציונאלית על פי נגזרת עם פרמטר ושיפוע