תקציר עמ' 257 - ת. 18

מציאת פונקציה על פי נגזרת עם פרמטר וערך קיצון