תקציר עמ' 256 - ת. 8

מציאת פונקציה ונקודת המינימום שלה על פי נגזרתה וערך קיצון