מצייאת פונקציה עם שורשים על פי נגזרתה ונקודה שעליה