תקציר עמ' 253 - ת. 39

מצייאת פונקציה עם שורשים על פי נגזרתה ונקודה שעליה