תקציר עמ' 251 - ת. 24

מציאת פונקציית פולינום עם פרמטר על פי נגזרתה ונקודה עם פרמטר