תקציר עמ' 250 - ת. 15

מציאת פונקציית פולינום על פי נגזרתה ונקודה שעליה