תקציר עמ' 244 - ת. 11, 12

חישוב אינטגרלים של פונקציות עם שורשים