חישוב אינטגרלים לא מסויימים ושימוש בכללי האינטגרציה, אינטגרל של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי