תקציר עמ' 240-239 - ת. 9, 18, 37

חישוב אינטגרלים לא מסויימים ושימוש בכללי האינטגרציה, אינטגרל של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי