תקציר עמ' 234 - ת. 28

תרגיל חזרה מסכם בנושא בעיות קיצון בפונקציות רציונאליות