תקציר עמ' 234 - ת. 26

תרגיל חזרה מתקדם בנושא בעיות קיצון בפונקציות רציונאליות