תקציר עמ' 230 - ת. 8

תרגיל חזרה מסכם בנושא בעיות קיצון בהנדסת המישור, מציאת היקף גיזרת מעגל מינימלי