תרגיל חזרה בנושא בעיות קיצון בהנדסת המישור, מציאת שטח טרפז מקסימלי