תקציר עמ' 229 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא בעיות קיצון בהנדסת המישור, מציאת שטח טרפז מקסימלי