תקציר עמ' 227 - ת. 40

פתרון בעיית קיצון מתקדמת הכוללת פונקציה רציונאלית