תקציר עמ' 226 - ת. 35

פתרון בעיית קיצון הכוללת פונקציית פולינום ופרמטר